DSI Standard Open on 20/3/2010 to 21/3/2010 at Smárinn Kópavogi

Íslandsmeistaramot Fullordnir (19+) Standard

Back Couples Result Marking Table Final Marking Total Results

 

Date
Place
Organizer
Executor
20/3/2010 to 21/3/2010
Smárinn Kópavogi
DSÍ
Kynnir
Type
Kind
Group/Class
Section
Íslandsmeistaramot
Single Competition
Fullordnir (19+) / none
Standard
Marking Table Final
  Judge Calculation    
No. A B C D E 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. Place Sum
Waltz
172 6 6 2 6 5 0 1 1 1 2 5 6,0 6,0
176 3 5 5 4 3 0 0 2 3(10) 5 - 4,0 4,0
177 5 2 4 3 2 0 2 3(7) - - - 2,0 2,0
178 2 3 3 5 4 0 1 3(8) - - - 3,0 3,0
179 4 4 6 2 6 0 1 1 3(10) 3 - 5,0 5,0
187 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 1,0
Tango
172 6 6 2 6 6 0 1 1 1 1 5 6,0 12,0
176 5 5 5 3 3 0 0 2 2 5 - 5,0 9,0
177 3 3 4 4 2 0 1 3 - - - 2,0 4,0
178 4 2 3 5 5 0 1 2 3 - - 4,0 7,0
179 2 4 6 2 4 0 2 2 4 - - 3,0 8,0
187 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 2,0
Viennes Waltz
172 6 6 3 6 6 0 0 1 1 1 5 6,0 18,0
176 5 4 2 4 5 0 1 1 3(10) - - 5,0 14,0
177 3 3 5 2 4 0 1 3 - - - 3,0 7,0
178 2 2 4 5 1 1 3 - - - - 2,0 9,0
179 4 5 6 3 2 0 1 2 3(9) - - 4,0 12,0
187 1 1 1 1 3 4 - - - - - 1,0 3,0
Slow Foxtrot
172 6 6 3 6 6 0 0 1 1 1 5 6,0 24,0
176 5 4 5 5 4 0 0 0 2 5 - 5,0 19,0
177 4 5 4 3 2 0 1 2 4 - - 4,0 11,0
178 2 2 1 4 3 1 3 - - - - 2,0 11,0
179 3 3 6 2 5 0 1 3 - - - 3,0 15,0
187 1 1 2 1 1 4 - - - - - 1,0 4,0
Quickstep
172 6 6 3 6 5 0 0 1 1 2 5 6,0 30,0
176 4 4 2 5 2 0 2 2 4(12) - - 3,0 22,0
177 5 5 5 2 3 0 1 2 2 5 - 5,0 16,0
178 2 3 4 4 6 0 1 2 4(13) - - 4,0 15,0
179 3 2 6 3 4 0 1 3 - - - 2,0 17,0
187 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 5,0

TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Icelandic Dancesport Federation